OKÉ-klas

De OKÉ-klas staat voor Ouder-Kind-Educatie. Dit is een klas in Bodegraven en in Reeuwijk waar kinderen uit groep 6, 7 of 8 na schooltijd komen. We leren ze te leren, oefenen ook met begrijpend lezen en vergroten hun woordenschat. We dragen bij aan hun algemene ontwikkeling, sociale weerbaarheid en verbreding van hun horizon.

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk speerpunt van de OKÉ-klas. We organiseren ouderbijeenkomsten en laten ze zien hoe ze zelf hun kind kunnen steunen. Ook geven we ze informatie over de ontwikkeling van hun kinderen.

Voor kinderen die wat extra’s nodig hebben willen wij het verschil maken. Ons voornaamste doel is het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen. Door ze positief te benaderen en ze te stimuleren zien we dat ze opbloeien en grotere stappen maken op weg naar zelfstandigheid. Dat voorkomt schooluitval en andere problemen op latere leeftijd.

Voor het aanmelden van een kind gebruiken we dit aanmeldingsformulier .

Wil jij deze kinderen helpen?

Voor elk schooljaar hebben we begeleiders nodig. We starten in september en gaan door tot de zomervakantie.

Wij bieden je een leuke werkplek in een gezellig team, een goede training en begeleiding en een onkostenvergoeding. We hanteren een gedragscode en we vragen een Verklaring Omtrent Gedrag aan. Als dit je aanspreekt, stuur dan een mailtje naar oke-klas@bousa.nl of bel met Agnes Brandtzaeg: 06 17088202.