Brugklasmaatjes

Bureau Bousa biedt leerlingen in groep 8 van de basisschool en hun ouders begeleiding bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Leerlingen, die voor het maatjesprogramma in aanmerking komen krijgen een vrijwilliger die, als mentor, ongeveer anderhalf uur per week de leerling thuis helpt met het plannen van huiswerk, leervaardigheden en andere schoolzaken. De leerling heeft met dit steuntje in de rug meer kans op een goede schoolloopbaan.

De basisscholen dragen de leerlingen voor. Het traject start aan het einde van groep 8 en eindigt in december als de leerling in de 2e klas van het voortgezet onderwijs zit.