Onze Projecten

VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. De kinderen zijn tussen de 2 en 8 jaar oud. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. (…meer)

OKÉ-klas

De OKÉ-klas staat voor Ouder-Kind-Educatie. Dit is een klas in Bodegraven en in Reeuwijk waar kinderen uit groep 6, 7 of 8 na schooltijd komen. We leren ze te leren, met vaardigheden als plannen, organiseren, informatie zoeken en presenteren. De kinderen oefenen ook met begrijpend lezen en het vergroten van hun woordenschat. We dragen bij aan hun algemene ontwikkeling, sociale weerbaarheid en verbreding van hun horizon. Dat doen we door het organiseren van gastlessen, aanvullende workshops en educatieve excursies naar musea en andere plekken waar deze kinderen niet vaak komen. (…meer)

School’s Cool

School’s cool biedt leerlingen in groep 8 van de basisschool en hun ouders begeleiding bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. (…meer)