Raad van Toezicht

Bureau Bousa kent een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op de algemene gang van zaken in de stichting en op het beleid van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen: