Missie

Kinderen en gezinnen versterken om hen betere kansen en meer perspectief te bieden, daar staat Bureau Bousa voor. Op onze manier: betrokken, betrouwbaar en dichtbij.

Wij helpen gezinnen in Bodegraven-Reeuwijk waar de opvoeders migrant, laag opgeleid en/of laaggeletterd zijn, en die vaak niet bereikt worden door reguliere organisaties. Ons lukt dit wel omdat we nauwe banden hebben met de gemeenschap en weten hoe we vertrouwen moeten geven en krijgen. Onze sociale projecten voeren we uit met hulp van betrokken vrijwilligers en in samenwerking met reguliere instellingen voor welzijn, opvoeding en onderwijs.

Visie

Een goede thuisbasis geeft een kind de beste kansen om zich optimaal te ontwikkelen. Helaas is die basis niet ieder kind gegeven. In de regio Bodegraven-Reeuwijk zien we veel gezinnen die een achterstand hebben op het gebied van taal, opvoeding en/of financiën. Vaak – maar niet alleen – gaat het om gezinnen waar de ouders of grootouders migrant zijn. Door die achterstand vinden ze lastig aansluiting bij de (Nederlandse) samenleving en beperken ze zich ook in sociaal opzicht tot de eigen (etnische) kring. Hun kinderen hebben daardoor beperkt zicht op hun mogelijkheden en kansen. Juist deze gezinnen hebben ondersteuning nodig bij het opvoeden en het begeleiden van hun kinderen tijdens hun ‘schoolloopbaan’. Dat voorkomt leerachterstanden en schooluitval en de problemen die daar weer uit kunnen voortvloeien.

Eigen kracht en vertrouwen

Ons aanbod van sociale activiteiten strekt van voorlezen en huiswerkbegeleiding tot aan hulp voor brugklassers. Geheel in lijn met ‘welzijn nieuwe stijl’ focussen we hierbij vooral op het aanreiken van hulpmiddelen, het aanleren van vaardigheden en talentontwikkeling zodat de gezinnen het uiteindelijk op eigen kracht doen. We richten ons zowel op de kinderen als op hun (groot)ouders. Dit omdat we zien hoezeer het versterken van vaardigheden, zelfvertrouwen en betrokkenheid bij de opvoeders een gunstig en langdurig effect heeft op het hele gezin. Onze werkwijze is laagdrempelig en informeel en vooral gebaseerd op vertrouwen. Door onze wortels binnen de (Marokkaanse) gemeenschap lukt het ons om dit vertrouwen te geven en te winnen. Zo slagen wij erin om gezinnen tijdig te bereiken en te versterken met een effectief aanbod.

Samen met anderen

Dit alles bereiken wij alleen met de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast werken we nauw samen met individuen en instellingen binnen de gemeenschap zelf, met de gemeente en met onze netwerkpartners. Onze dienstverlening is vooral aanvullend; waar mogelijk leiden we toe naar (reguliere) activiteiten of maken we de ‘vertaalslag’ richting culturele doelgroep. Met elkaar werken we aan een toekomst waarin alle gezinnen in Bodegraven-Reeuwijk e.o. die extra steun nodig hebben, ook daadwerkelijk bereikt worden. Zodat ook de kinderen uit deze gezinnen krijgen wat alle ouders voor hun kind wensen: een goede start in het leven.