Interview Joke Pater-Griffioen

Als directeur van de Da Costaschool in Bodegraven en voorheen van de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder, heeft Joke Pater-Griffioen regelmatig te maken met Bureau Bousa. Ze vertelt graag wat Bousa voor haar en haar leerlingen betekent en waarom ze deze organisatie een warm hart toedraagt.

Bureau Bousa is absoluut van toegevoegde waarde en laat kinderen tot bloei komen

Directeur Da CostaschoolDat merkte Joke zelf toen ze in maart 2020 startte als directeur op de Da Costaschool en kort daarna de scholen sloten en thuisonderwijs de norm werd. “Wieneke van Bureau Bousa benaderde me direct met de vraag of wij leerlingen hadden die een computer nodig hadden. Ook koppelde zij vrijwilligers aan leerlingen die één-op-één aandacht nodig hadden met hun huiswerk. Dat was heel fijn. In de tweede lockdown was er al meer geregeld, maar ook toen kon Wieneke helpen met extra computers. Bureau Bousa is een soort kenniscentrum waar je altijd terecht kunt.”

Ook buiten corona is Bureau Bousa van groot belang voor Joke en haar leerlingen. “Een aantal bovenbouwleerlingen gaat naar de OKÉ-klas van Bureau Bousa en voor een aantal onderbouwleerlingen is er extra begeleiding door de VoorleesExpress. Op mijn vorige school in Waarder had ik goede ervaringen met het project School’s cool.” Ze vervolgt: “Wat me daar het meest is bijgebleven is een meisje dat kort in Nederland woonde met dyslexie. Door de begeleiding en extra aandacht van de vrijwilligers van School’s cool kon zij na groep acht naar de havo. Ook mooi was het voorbeeld van een jongen die dankzij zijn mentor met meer zelfvertrouwen en praktische hulp zoals schriften, een agenda en tips om vrienden te maken beter kon starten op de middelbare school.”

Gedeelde passie

Joke werkt graag samen met Bureau Bousa en herkent de passie waarmee zij zich inzetten. “We gaan allebei verder dan waar we verantwoordelijk voor zijn, omdat we kinderen het beste gunnen. We geloven in mogelijkheden en hebben een pro-actieve houding. Als school zie je soms dat een kind meer nodig heeft, maar kun je dat niet altijd bieden. Bureau Bousa springt in dat gat.”

Ze hoopt dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geld blijft vrijmaken voor preventieve projecten, zoals die van Bureau Bousa. “Het lastige is dat preventie niet meetbaar is. Je kunt niet zeggen ‘als iemand deze ondersteuning niet gehad, was het een probleemjongere geworden. Ik geloof echt dat preventie werkt en zich dat uiteindelijk uitbetaalt.”

Brug van ellende naar hoop

Joke zet zich daarom ook samen met Bureau Bousa en de bibliotheek in voor de bestrijding van laaggeletterdheid. “Geletterdheid is de brug van ellende naar hoop, zo zei Kofi Annan ooit al. We richten ons nu nog veel op NT2, maar mijn wens is ook te kijken naar NT1: onder deze vaak onzichtbare groep waar ook gêne een rol speelt, is ook veel behoefte. Daarnaast zet ik me met onder meer de gemeente, Bureau Bousa en IKC Schatrijk in voor de wijk. Als de maatregelen het toestaan willen we bijvoorbeeld een VoorleesExpress op school starten, waar behalve voorlezen ook ontmoeting centraal staan. Ik geloof dat als ouders elkaar ontmoeten er wederzijds begrip ontstaat. Daarnaast hecht ik veel waarde aan ouderbetrokkenheid en vind ik het belangrijk ouders in hun kracht te zetten.”

Ze spreekt vol lof over Bureau Bousa en hoopt op een lange samenwerking. “Bureau Bousa laat kinderen tot bloei en ontwikkeling komen. Zonder hun steun zouden deze kinderen het vele malen moeilijker hebben.”