Interviews: de impact van Bousa

In ons jaarverslag 2020 vertellen mensen die ons werk uit de eerste hand kennen hun verhaal. De interviews geven een goed beeld van het bereik van de stichting, zowel binnen de projecten als daarbuiten. De geïnterviewden vertellen over het effect dat de hulp van Bureau Bousa heeft gehad op hun leven, niet alleen bij de gezinnen, maar ook op de vrijwilligers, voor wie de kennismaking met mensen uit een andere cultuur verrijkend is.

We bedanken iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, financieel of op een andere wijze, maar met name Janet de Vos, die belangeloos de gesprekken voor dit jaarverslag heeft gevoerd en de teksten heeft geschreven.

Uit het jaarverslag 2020