Bedrijfsgegevens

Informatie ANBI

Bureau Bousa heeft vanaf 1 januari 2015 de ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Om aan de gestelde eisen blijvend te voldoen zijn door de belastingdienst regels opgesteld, o.a. de publicatie van jaarverslagen. Deze zijn op deze pagina aanwezig.

Beloningsbeleid

Onze stichting is op 3 juni 2013 opgericht. Er zijn drie betaalde krachten die in deeltijd werken. De omvang van de personeelskosten is terug te vinden in onze jaarrekening. We hanteren een zeer gematigd beloningsbeleid, in lijn met de sociale doelstelling van onze stichting. De Raad van Toezicht, de projectleider van de OKÉ-klas, de voorlezers, voorleescoördinatoren, de begeleiders van de OKÉ-klas en de mentoren van School’s cool zijn allemaal vrijwilligers. In totaal zijn er ongeveer 60 vrijwilligers actief voor onze stichting.

Downloads

Jaarverslag, jaarrekening, statuten en uitreksel KvK worden hier gepubliceerd.

Archief